Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

SPA Çözümleri  //  Akışık Yazılım

AKIŞIK SPA Çözümleri

NEDEN AKIŞIK SPA OTOMASYONU

  • Kolay ve hızlı rezervasyon alınmasını ve takibini sağlar.
  • Rezervasyon modülü yardımı ile personeller arasında adaletli hizmet dağılımının sağlanması.
  • Personel Yönetim Modülü ile Personel Performans değerlendirmesi,ciro ve prim takibinin yapılabilmesi.
  • Finans Modülü ile işletmenin maliyet ve kar zarar bilançolarının dönemsel olarak raporlanması.
  • Esnek raporlama ve analiz modülleri ile işletmenin gelecekte yapacağı yatırımları doğru ve planlamasının sağlanması..
  • Stok Modülü ile işletmede satış ve hizmetlerde kullanılan kabin ürünlerinin stok takibinin sağlıklı takibinin sağlanması.
  • İşletmeye üye müşterilerin doğum günü,evlilik yıldönümü vb. Özel günlerinin takibi ile müşterilerle sıkı bağlar kurulmasını sağlar.
  • Üyelik Modülü ile müşteri portföylerininn oluşturulmasını,tanıtım ve reklam giderlerinin doğru analiz edilmesinin sağlanması.